Skolpsykolog

Jag heter Maria Göransdotter och arbetar som psykolog på Kämpetorpsskolan sedan 2003. Jag har arbetat inom skola och förskola sedan 1999.

På Kämpetorpsskolan arbetar jag med elevhälsoarbete tillsammans med rektor, biträdande rektor, specialpedagog och skolsköterska.

Mina arbetsuppgifter syftar till att göra alla elever lärande och innebär bl a att ge psykologisk konsultation till pedagoger och råd och stöd till föräldrar. Alla kontakter med mig sker genom att en pedagog ansöker om elevhälsoteamets stöd.

Dela:
Kategorier: