Skolsköterska och skolläkare

 

Jag heter Sari Vilander och är skolsköterska här på Kämpetorpsskolan sedan augusti 2015.
Jag ingår i skolans Elevhälsoteam (EHT) tillsammans med  rektor, bitr. rektor, skolpsykolog och specialpedagog.

Mottagning:
Måndagar och tisdagar 8.30-9.55, i övrigt efter överenskommelse

Kontakt skolsköterskan:
Besöksadress: Lerkrogsvägen 28, plan 2
Tel.nr: 08-508 21 773
e-post: sari.vilander@stockholm.se

Skolläkare är Gun-Marie Fallström. Man bokar tid till skolläkaren via skolsköterskan.

 

Skolhälsans basprogram:
• F-klass:  hälsouppgift (*), längd, vikt och ev. läkarbesök. Inhämtar förskollärarens bedömning.
• År 1: syn, hörsel och ev. läkarbesök (om ej gjort i F-klass)
• År 2: längd och vikt
•  År 3: kontrollelever
• År 4: hälsouppgift(*), hälsoprofil/hälsosamtal, längd, vikt, syn och rygg/scolios
• År 5: kontrollelever
• År 6: hälsosamtal, längd, vikt och rygg/scolios
(*) från förälder/vårdnadshavare

Vaccinationer:
• F-klass/år 1:      Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.
• Flickor år 5:       Flickor födda 1999 och senare vaccination mot livmoderhalscancer,3 doser
• Samtliga klasser: Komplettering av vaccinationer enligt svenska vaccinations- programmet.

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: