Åk 4A

I 4A arbetar vi mycket med att resonera i både svenska och i SO. När vi läser skönlitteratur både tillsammans och enskilt funderar vi kring de val som huvudpersonen gör, de etiska och moraliska dilemman som finns i texter, vad vi tror kommer att hända och kopplar det vi läser till annat som vi läst. I SO försöker vi se olika perspektiv, se sambandskedjor genom att till exempel fundera över hur ett samhälle skulle påverkas om bankerna skulle slutade låna ut pengar eller om det fanns några positiva konsekvenser av digerdöden. Vi för ett ständigt samtal tillsammans i klassrummet om samhället runt omkring oss och hur vi påverkas av det som händer i Sverige och i världen.

Vi arbetar också med skrivprocessen genom att skriva utkast, få respons och sedan bearbeta texter utifrån den respons man har fått. Vi arbetar då också med skrivregler och att göra texten läsarvänlig.

I engelska arbetar vi med de fyra stora delarna i engelska, läsa, tala, lyssna och skriva på varje lektion. Vi försöker göra alla hörda och få alla att prata engelska minst en gång varje lektion. Vi övar uttal och arbetar hela tiden med att göra vårt språk allt mer korrekt och uttrycksfullt.

I NO arbetar vi med att ställa hypoteser och att sedan testa dessa. Vi labbar gärna och lär oss däremellan fakta för att kunna dra slutsatser som grundar sig i faktakunskaper.    

I matte arbetar vi med att bli säkra på de fyra räknesätten och att komma fram till lösningar på olika sätt. Vi räknar ibland tillsammans och ibland enskilt och vi pratar hela tiden matematik.

Vi arbetar hårt och lär oss mycket på alla lektioner och utvecklingstakten är snabb. Därför behöver det hela tiden vara arbetsro i klassrummet. Det är också viktigt att alla elever blir sedda och hörda samt känner sig trygga hos oss. De vuxna som finns runt eleverna har därför ett nära samarbete för att möjliggöra att alla elever får de bästa förutsättningarna för att lyckas med sitt skolarbete.

Så fort vi får chansen går vi på muséer eller bjuder in till exempel författare för att lära oss ännu mer.

Det viktigaste av allt är att vi har roligt och trivs tillsammans!

Dela:
Kategorier: