Åk 4B

Det är viktigt att alla känner sig trygga så att alla har chans att utvecklas så mycket som möjligt. Vi jobbar ständigt med förhållningssätt och arbetsro i klassrummet. Det är väldigt viktigt att alla elever blir sedda och hörda i klassen. Vi vuxna som jobbar med eleverna har ett tajt samarbete där alla jobbar mot samma mål, att alla elever ska bli sedda och hörda och lära sig så mycket som möjligt.

I NO arbetar vi både laborativt och teoretiskt. Du får möjlighet att undersöka hur din omgivning fungerar och hur olika saker hänger samman. Vi arbetar gärna tillsammans i grupp men även enskilt arbete förekommer.

I matematiken jobbar vi med de fyra olika räknesätten. Vi arbetar med teoretiska bitar men vi använder även konkret material. En gång i veckan arbetar vi i par/grupper med att tillsammans lösa matematiska problem.

I svenska jobbar vi mycket med att resonera. Vi läser skönlitteratur både enskilt och i grupp. Vi stannar upp och diskuterar det vi läser, ställer frågor och hypoteser om vad som kommer hända. Vi arbetar också med skrivprocessen genom att skriva utkast, få respons och sedan bearbeta texter utifrån den respons man har fått. Vi arbetar då också med skrivregler och att göra texten läsarvänlig.

I SO försöker vi se olika perspektiv, se sambandskedjor genom att till exempel fundera över hur ett samhälle skulle påverkas om bankerna skulle slutade låna ut pengar eller om det fanns några positiva konsekvenser av digerdöden. Vi för ett ständigt samtal tillsammans i klassrummet om samhället runt omkring oss och hur vi påverkas av det som händer i Sverige och i världen.

I engelska arbetar vi med de fyra stora delarna i engelska, läsa, tala, lyssna och skriva på varje lektion. Vi försöker göra alla hörda och få alla att prata engelska minst en gång varje lektion. Vi övar uttal och arbetar hela tiden med att göra vårt språk allt mer korrekt och uttrycksfullt

 

Dela:
Kategorier: