Åk 5

I åk 5 arbetar vi mycket med att diskutera och resonera i de olika ämnena. I svenskan arbetar vi med litteratur på flera olika sätt, t ex  genom att läsa en bok gemensamt och fördjupa oss i texten. Vi skriver mycket, både för hand och på dator och arbetar med skrivprocessen genom att bearbeta våra texter. Vi vill att alla elever ska få göra sin röst hörd och övar oss därför i alla ämnen på att vara muntligt aktiva och att hålla presentationer. I matematik arbetar vi med de fyra räknesätten och problemlösning. Vi pratar hela tiden matematik och arbetar både tillsammans och enskilt. I engelska arbetar vi med att läsa, tala, skriva och lyssna. Vi övar uttal och försöker på olika sätt att göra språket alltmer uttrycksfullt och korrekt.

I SO lär vi oss om olika historiska perioder som Medeltiden och Vasatiden, vi studerar kartor och naturtyper, vi lär oss mer om världens stora religioner och om hur samhället är uppbyggt och fungerar. I NO arbetar vi med att ställa hypoteser som vi sedan testar. Vi labbar gärna och lär oss däremellan fakta för att kunna dra slutsatser som grundar sig i faktakunskaper.

Vi arbetar hårt och lär oss mycket under alla lektioner så därför är arbetsro mycket viktigt. Det är också viktigt att alla elever blir sedda och känner sig trygga hos oss. De vuxna som finns runt eleverna har därför ett nära samarbete för att säkerställa att varje elev får de bästa förutsättningarna för att lyckas med sitt skolarbete. Vi trivs, utvecklas och har roligt tillsammans!

Dela:
Kategorier: