Åk 6

I åk 6 fortsätter eleverna att stärka förmågorna i de olika ämnena. Nu kommer också ett tydligare fokus på de nationella proven i Sv, Eng och Ma, som i huvudsak ligger på VT. De muntliga delarna gör eleverna på HT. De nationella provresultaten är ett komplement för elever, föräldrar och lärare kring kunskapsläget och hur långt eleverna kommit i sin utveckling.

Målet på Kämpetorpsskolan är att alla elever ska nå de nationella kunskapskraven och de ämnesspecifika kraven i samtliga ämnen när de går ut åk 6. Kunskap, värdegrund, hållbar utveckling, etiska miljöval och elevens förmåga att ta eget ansvar är delar vi arbetar med hela tiden. Kämpetorpsskolan har behöriga lärare i samtliga ämnen.  

Inför åk 6 gör eleverna också språkval (moderna språk), alltså väljer ytterligare ett språk att fördjupa sig i. Skollagen säger att eleverna ska kunna välja att läsa språk i grundskolan.  Skolan ska erbjuda minst två av språken franska, spanska och tyska.  Kämpetorpsskolan erbjuder spanska och franska.  I åk 6 ges dock inget betyg i detta ämne.

Hem- och konsumentkunskap är ett annat ämne som blir nytt i Åk 6. Vi har en fin undervisningsmiljö för ämnet där eleverna lär sig de första grunderna både som konsument, inom matlagning och skötsel av hemmet. 

Dela:
Kategorier: