Till innehåll på sidan

Åk 7-8

Engagemang och kompetens för att nå goda kunskapsresultat.

På högstadiet möter du våra engagerade, utbildade och kompetenta lärare och pedagoger. Vi erbjuder en sammanhållen skoldag med vuxenledd verksamhet i schema. Vi har höga förväntningar på eleverna – alla kan lyckas! Vårt mål är att skolan ska vara intressant, rolig och spännande.

Tillsammans med eleverna vill vi arbeta medvetet för att skapa trivsel och studiero som är en förutsättning för att nå goda kunskapsresultat. Genom våra klassråd, elevråd, kamratstödjarverksamhet fångar vi elevernas åsikter och förslag för att göra skolan till en bättre arbetsplats för eleverna.

 Vi erbjuder studiestödstid med ämneslärare för att elever ska kunna få mer hjälp där de behöver och som en extra möjlighet att utmana elever att nå så långt som möjligt. Alla elever på högstadiet har tillgång till en egen skoldator och det ger möjligheter till digitala läromedel, tillgång till stadens interna nätverk i skolan eller hemmet, stöd för läs- och skrivsvårigheter mm.

Kämpetorpsskolan arbetar med ett program inom Stockholms stad som heter ”Mentorer i våldspreventivt arbete (MVP). Alla mentorer i åk 7 har gått en utbildning i programmet och leder lektioner i grupper där elever får arbeta med värdegrundsfrågor kopplade till etik och moral.

Våra nya, fina och välutrustade specialsalar inbjuder till kreativt arbete inom slöjd, bild, hemkunskap och NO. Hos vår granne Kämpetorpshallarna, som drivs av idrottförvaltningen, har vi tillgång till moderna salar väl anpassade för verksamhet inom idrott och hälsa samt en fin idrottsplan.

Vi välkomnar dig som vårdnadshavare att tillsammans med skolpersonalen skapa de bästa förutsättningarna för att ditt barn ska utvecklas socialt och kunskapsmässigt. Vi välkomnar idéer och förslag där vårt föräldraråd har en viktig funktion.

Dela:
Kategorier: