Till innehåll på sidan

Bild

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhället. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Undervisningen ska bidra till att utveckla elevernas intresse för att skapa och uppmuntras till egna initiativ till ett undersökande och problemlösande sätt!

I åk 4-6 så arbetar vi varierat med bildframställning med illustrationer till text, teckning måleri, bildmontage och fotografering. Att utveckla och lära sig redskap för bildframställning kan vara till exempel hur linjer, färg och form kan användas för att skapa en bild men även hur bildsalens olika verktyg och redskap hanteras och benämns.

Bildanalys innebär att utveckla förmågan att kunna analysera och tolka budskap till exempel i ett konstverk, reklam och nyhetsbilder från olika tider och kulturer. 

Dela:
Kategorier: