Till innehåll på sidan

Elevhälsa

För oss på Kämpetorpsskolan innebär ordet "Elevhälsa" många olika saker. Vårt fokus ligger på att vårt arbete ska vara förebyggande och hälsofrämjande.

 

Våra elever har tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator samt specialpedagogiska insatser.
Varje elev erbjuds hälsobesök med hälsokontroller.
Vi skapar en skolmiljö som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Skolan har ett Elevhälsoteam (EHT) som består av rektor, biträdande rektor, speciallärare, specialpedagog, skolpsykolog, kurator och skolsköterska.

Likabehandlingsteamet (LBT) gör nulägesanalyser på skolan och planerar skolans förebyggande insatser gällande diskriminering och kränkande behandling.

 

Elevhälsoplan (Under bearbetning)

Information om uppföljning av vaccinationer inom skolhälsovården

Dela:
Kategorier: