Till innehåll på sidan

Elevråd

Varje vecka har klasserna klassråd. Med stöd av lärare och/eller fritidspersonal diskuteras för eleverna angelägna frågor. Vid frågeställningar som gäller hela skolan förs frågan vidare till elevrådet. Det kan röra sig om ute- och innemiljö, trygghet och lärande på skolan.

Elevrådet träffas var tredje vecka under handledning av två personal, varje klass har två representanter.

Syftet  med elevrådet är att eleverna ska få påverka, ta ansvar och vara delaktiga i Kämpetorpsskolans verksamhet.

Dela: