Till innehåll på sidan

Engelska

Åk 1-3

I engelska i åk 1-3  jobbar vi med att eleverna ska våga, vilja och tycka att det är roligt att använda engelska. Det gör vi genom att sjunga sånger, säga ramsor, träna dialoger, leka, titta på filmer och klipp på engelska. Det är ett bra sätt att lära in språk genom att man får rytmen och språkmelodin gratis.                                    De får även lyssna till sagor och berättelser på engelska.

Vi pratar om traditioner och seder man har i engelsktalande länder. Vi försöker att utgå från elevernas intressen och omvärld. Vi tränar på olika strategier för att förstå engelska.

Vi börjar med  talad engelska och i slutet av lågstadiet börjar vi med att eleverna får läsa och skriva enkel text.

 

Åk 4-6

När vi utvecklar våra kunskaper i engelska möjliggör vi att eleverna våga testa sina gränser, våga ta för sig och tro på sig själva. Allt lära sig ett nytt språk handlar mycket om att våga. Därför tränar vi mycket på att våga använda språket i en trygg och stimulerande miljö.

Därför jobbar vi med ord, läsa texter och att lyssna på talad engelska. Vi använder många olika hjälpmedel för att träna på att förstå talad engelska till exempel film, högläsning och hörövningar. I arbetet med att utveckla ordförrådet, träna läs- och hörförståelsen lägger vi grunden för att kunna tala och skriva på engelska. När vi arbetar med muntliga övningar gör vi det till exempel genom att ha samtal i mindre grupper, körövningar och högläsning. Vi tränar att skriva. Målet är att kunna skriva längre texter i form av till exempel reflektioner kring litteratur, berättelser och faktatexter. 

Dela:
Kategorier: