Till innehåll på sidan

Förskoleklassen

När ditt barn kommer till vår skola börjar vi med att lägga grunden för en trygg skolgång genom att arbeta gruppstärkande och med sociala relationer.

Året i förskoleklassen ger barnen möjlighet att lära känna skolmiljön med många nya rutiner. Förskoleklassens verksamhet grundar sig i förskolans pedagogik och där lusten att upptäcka och lekfullt lärande är viktigt. Leken genomsyrar hela förskoleklassåret och tillfällen till lek ges både under skoltid och fritidstid.

Vi startar läsåret med det obligatoriska materialet Hitta Språket och Hitta Matematiken. Efter denna kartläggning så fördjupar vi oss inom de områden som eleverna behöver utvecklas i som t.ex. problemlösning, klassificering, mönster, taluppfattning, rim och ramsor, bokstavsljud med mera.

I förskoleklassen arbetar vi även med olika teman. Här fördjupar vi oss i olika områden, utforskar, har grupparbeten, gör studiebesök och utflykter.

Alla förskoleklasselever har en klasstillhörighet och en ansvarig mentorslärare. Klasserna är i sin tur uppdelade i mindre grupper och dessa arbetar under läsåret i olika konstellationer med syftet att alla ska lära känna/ bli trygga med varandra. Detta arbetssätt ger även förskollärarna ett gediget underlag när de, tillsammans med mottagande lärare, bildar klasser till åk 1.

Ladda ner presentationen från Bärnstenarna där du hittar information om undervisningen, lärmiljöer och aktiviteter på förskoleklassen på Kämpetorpsskolan.

Dela:
Kategorier: