Förskoleklassen

Det viktigaste när ditt barn kommer ny till skolan är att lägga grunden för en trygg skolgång. Året i förskoleklassen ger barnen möjlighet att i små grupper lära känna skolmiljön med många nya rutiner. I förskoleklassen arbetar vi enligt förskolemetodik och -pedagogik, där lusten att upptäcka och nyfikenhet är viktigt. Vi utgår från barnens olika intressen och behov.

Lek och rörelse

Leken genomsyrar hela förskoleklassåret. I leken lär vi känna varandra och befäster nya kunskaper. Tillfällen till lek ges både i klassrummet och utomhus samt även under idrottslektionerna.

Skolförberedande matematik

Den skolförberedande matematiken omfattar grundläggande matematiska begrepp, problemlösning, klassificering, mönster, geometri och mätning samt tal och räkning.

Skolförberedande svenska

Lusten till att läsa och skriva är viktig! Genom att utgå från barnens intressen och vardagssituationer stimulerar vi till att öva på detta. För att göra barnen språkligt medvetna använder vi oss av rim, ramsor, sång och olika typer av text. Med detta som grund finns tillfälle till att upptäcka språkets form och uppbyggnad.

Tema och utflykter

Vi arbetar med teman i förskoleklassen. Då fördjupar vi oss i olika områden, utforskar, har grupparbeten, gör studiebesök och utflykter. När vi är på utflykt och besöker olika miljöer som skogen,  parklekar och kulturupplevelser tränas barnens sociala kompetens och gruppsammanhållningen stärks.

Skapande

Skapande är en viktig del i verksamheten. Barnen får prova olika tekniker och det material vi använder hittar vi både i skåpet och ute i skogen.

Dela:
Kategorier: