Till innehåll på sidan

Fritidshem

Tillsammans bidrar skola och fritidshem till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier.

Kämpetorpsskolans fritidshem har som mål att stimulera elevers utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid. Vi har en viktig uppgift att främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshemmet följer i tillämpliga delar läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11).

 

Mål för Kämpetorpsskolans fritidshem

 
 
För kontakt med fritidshemmet hanvisar vi till länken Arbetslag.
Dela: