Fritidshem

.

Tillsammans bidrar skola och fritidshem till elevernas allsidiga utveckling och lärande.
Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier.

Kämpetorpsskolans fritidshem har som mål att stimulera elevers utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid. Vi har en viktig uppgift att främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshemmet följer i tillämpliga delar läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11).

 

Mål för Kämpetorpsskolans fritidshem

 
 
08 508 217 78, 076 12 217 78
 
08 508 217 80, 076 12 217 80
 
08 508 217 82, 076 12 217 82
 
08 508 217 83, 076 12 217 83
 
08 508 217 81, 076 12 217 81
Dela: