Till innehåll på sidan

Idrott

Åk 1-6

Idrott och Hälsa är ett ämne där eleverna är fysiskt aktiva och lär sig genom erfarenheter. Ämnet erbjuder en bredd av aktiviteter som alla elever får möjlighet att prova på. Främst syftar ämnet till att ge eleverna kunskaper om hur man bäst utvecklar sin kroppsliga förmåga, men också till stor del att få eleverna att bli mer fysiskt aktiva. På Kämpetorpsskolan utbildar vi eleverna i, om och genom fysisk aktivitet. Undervisningen ger även plats för reflektion.

Vi tränar allsidiga rörelseförmågor, inhämtar kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hälsan, värderar rörelseaktiviteter samt tränar samarbetsförmågan och respekt för andra. Vi tränar dessutom kroppsuppfattning och tilltro till den egna förmågan och lär oss om risker och säkerhetsfaktorer. Vi vistas gärna i utemiljöer och naturen och skapar förutsättningar för alla elever att delta.

De områden vi arbetar med är:

Rörelse: Motorik, lekar, spel, idrotter, dans och rörelse till musik, lekar i vatten och simning.
Hälsa & Livsstil: Ord och begrepp, effekter av olika träningsformer, förhållanden som påverkar val av fysiska aktiviteter samt förebyggande av skador.
Friluftsliv & Utevistelse: Att orientera, natur och utemiljö, allemansrätten, säkerhet och hänsynstagande. Därtill badvett och säkerhet vid vatten samt kulturella traditioner.

I ämnet Idrott & Hälsa ökar ansvar och komplexitet med stigande ålder.

Dela:
Kategorier: