Till innehåll på sidan

IT-avdelning

.

IT-avdelningen på Kämpetorpsskolan är en lokal funktion som beställer IT-tjänster, IT-utrustning samt telefoni till skolan. Utöver sin beställarfunktion har IT-avdelningen ansvar att sköta lokala informationstekniska/elektroniska system, jobba med utveckling av hemsidan, anordna lokala IT-utbildningar samt ge användarstöd inom mjukvaror och hårdvaror. Feray Clason jobbar som IT-tekniker på avdelningen.

Kompletterande fritidsaktiviteter för elever hos IT-avdelningen
IT-avdelningen erbjuder kurser inom programmering och animering till elever som vill skaffa sig kompetens inom dessa områden. Kurserna erbjuds på regelbundna tider utanför lektionstiden då det finns möjlighet till 1-2 timmars pass med handledning av IT-teknikern. Utbildningarna är avsedda i första hand för elever som går på Fritidsklubben men även andra elever är välkomna att söka. Här presenterar vi några elevarbeten.

IT-Utrustning
På Kämpetorpsskolan finns både trådbundet och trådlöst datornätverk vilket levererar en höghastighets uppkoppling till alla arbetsplatser och undervisningsmiljöer. Datorer och iPads används flitigt av eleverna. F-åk3 jobbar huvudsakligen med iPads medan mellanstadiets elever jobbar med PC-datorer för att söka information, öva med kunskaper, presentera och dela. Alla våra klassrum är utrustade med projektorer eller interaktiva tavlor. Apple-TV lösningar planeras för att ge extra stöd i interaktiviteten mellan lärare och elever.

Aktuellt  inom IT
Regeringen tog beslut om att förstärka digitala kompetensen i skolan i mars förra året. Det har nu förtydligats i läroplanerna. Ändringarna avser;
- att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framförallt i teknik- och matematikämnena.
- att stärka elevernas källkritiska förmåga
- att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik
- att arbeta med digitala texter, medier och verktyg
- att använda och förstå digitala system och tjänster
- att utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle 

Digitaliseringsstrategin skapar stor engagemang i Stockholms stads skolor. Skolledningarna är fokuserade på att kunna implementera bra strategier för att nå digitaliseringens mål.

Kämpetorpsskolans syn på digitaliseringen är att kunna ge alla elever likvärdig tillgång till bra och ändamålsenliga digitala verktyg samtidigt som vi kompletterar med en god digital kompetens. Vi bedömer att både delar måste samverka för att satsningen skulle ge effekt. Varierande teman existerar inom digitalisering och flera av dem samspelar med varandra. En kartläggning och förtydligandet av insatser och investeringar som skolan kommer att göra har påbörjats.

Kämpetorpsskolan kommer att göra sin hårdvarusatsning parallellt med att Stockholms stad byter leverantör för gemensam IT-service.

 

Klicka här för att delta i möte

Klicka här 2

Klicka här 3

Dela:
Kategorier: