Till innehåll på sidan

Kämpetorpsskolans historia och framtid

Kämpetorpsskolan stod klart år 1952 och designades efter ritningar av Paul Hedqvist. År 2012 firade skolan 60 år och fick samtidigt reda på att skolan kommer att byggas ut till en F-9 skola som ska stå klar för inflytt januari 2020.

Kämpetorpsskolan byggdes med högstadium
Kämpetorpsskolan i Älvsjö byggdes ut med drygt 700 elevplatser. Därmed blir skolan en F-9 skola med kapacitet för totalt 1080 elever. Utöver de nya skolbyggnaderna planerades en ny skolmatsal och ett tillagningskök med kapacitet för 1200 portioner. Skolan stod klart för inflytt januari 2020. 
Besök gärna vårt nyhetsarkiv om den nya Kämpetorpsskolan.

 

Skolans styrdokument utgör grunden på vilken verksamheten baseras. Dokumenten kan alla kopplas till Skolverkets tydliga mål och vision.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (reviderad 2019)

 

 

Ingress: 
Kämpetorpsskolan stod klart år 1952 och designades efter ritningar av Paul Hedqvist. År 2012 firade skolan 60 år och fick samtidigt reda på att skolan kommer att byggas ut till en F-9 skola som ska stå klar för inflytt januari 2020.