Kämpetorpsskolans historia och framtid

Kämpetorpsskolan stod klart år 1952 och designades efter ritningar av Paul Hedqvist.
År 2012 firade skolan 60 år och fick samtidigt reda på att skolan kommer att byggas ut till en F-9 skola som ska stå klar för inflytt januari 2020.

Kämpetorpsskolan byggs med högstadium
Kämpetorpsskolan i Älvsjö ska byggas ut med drygt 700 elevplatser. Skolan kommer därmed att bli en F-9 skola med kapacitet för totalt 1080 elever. Skolan beräknas stå klar för inflytt januari 2020. Besök gärna vårt nyhetsarkiv om den nya Kämpetorpsskolan.

 

Skolans styrdokument utgör grunden på vilken verksamheten baseras. Dokumenten kan alla kopplas till Skolverkets tydliga mål och vision.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmetgr 2011

Läroplan grundsärskolan 2011