Till innehåll på sidan

Ledighetsansökan

Policy kring elevers ledigheter

Enligt 7 kap. 2§ skollagen har elever från årskurs F till och med årskurs 9 skolplikt.
Det innebär närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Detta medför återhållsamhet
att bevilja ledighet under skoltid.
Det är rektor som beslutar om ledighet.

Vid beviljad ledighet ansvarar vårdnadshavare för att samtliga kursmoment tas igen.
Ledigheter är inte till för extra lov.
Ledigheten skall ansökas i god tid på Skolplattformen.
Skolverket nämner tre giltiga skäl för en längre ledighet: vissa resor, familjehögtider eller
religiösa högtider. Rektor ska dessutom beakta elevens studiesituation, möjligheten att
kompensera den förlorade undervisningen och frånvarons längd.
Alla ledigheter kommer att prövas i varje enskilt fall.
Ansökningar gällande längre ledighet, mer än 5 dagar på ett läsår, kommer hädanefter beviljas i undantagsfall och med särskild prövning.
Från och med åk 6 beviljas endast 2 dagar/läsår.
Ledigheter beviljas aldrig under tider för Nationella prov och Stockholmsprov.

Klicka på länk för att komma till blankett om du får problem med att skicka in din ansökan via Skolplattformen.

Dela:
Kategorier: