Till innehåll på sidan

Matematik

Åk 1-3

Grunden i matematikundervisningen i åk 1-3 är att eleverna ska få en god taluppfattning för att kunna tillgodogöra sig den kommande undervisningen. Andra arbetsområden är till exempel geometri, statistik och tid.

Vi jobbar kontinuerligt med problemlösning. Barnen använder sig av konkret materiel där de får undersöka matematiken på ett utforskande sätt.

Vi ser matematik som ett kommunikationsämne där eleverna får möjlighet att förklara, resonera och diskutera med varandra. Därför lägger vi stor vikt vid att prata matematik.

Vi använder oss av läromedlet Prima.

 

Åk 4-6

På Kämpetorpsskolans mellanstadium jobbar vi med både konkret och abstrakt material. Vi fokuserar på att utgå från individens behov och anpassar materialet utifrån förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid det matematiska språket och eleverna får med varandras hjälp utmana och lära sig tillsammans.

Dela:
Kategorier: