Till innehåll på sidan

Matråd

Kämpetorpsskolans matråd har möte två till tre gånger per termin. Deltagare är utnämnda representanter  från alla klasser och avdelningar, samt kökspersonal och en personalrepresentant. Matrådet är ett forum där elevernas tankar och önskemål framförs. De delges även information från kökspersonalen. Matrådsrepresentanterna återkopplar till sina klasskamrater på klassråden.

Syftet med matrådet är att eleverna ska få påverka och vara delaktiga kring matsituationen.

Dela: