Till innehåll på sidan

Musik

Julmusik från Kedjan!

 

Åk 1-3

På musiklektionerna arbetar vi med att hitta sångglädjen och sjunger sånger i olika former: unison, kanon, växelsång. Vi använder oss av sånger från olika kulturer och tider. Vi klappar och rör oss till musik för att utveckla elevernas känsla för puls.

Vi spelar på olika rytminstrument och vi tränar på att spela enkla melodier på tangentinstrument.

Vi tränar på att skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer.

Under året gör alla klasser någon form av föreställning där eleverna uppträder. Här samarbetar musiklärare och klasslärare.

 

Åk 4-6

På musiklektionerna ger vi möjlighet att eleverna ska utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Vi sjunger och spelar i olika musikaliska former och genrer. Eleverna arbetar med röstens olika roller, uttryck och funktioner.

Vi belyser de olika instrumentgruppernas funktion och eleverna utvecklar förmåga att delta i ackordspel, melodispel och spel på slagverk.

Vi lyssnar till musik och reflekterar över hur musiken påverkar oss i olika vardagliga och högtidliga situationer i olika sammanhang. Eleverna lär sig känna igen musik från olika epoker och kulturer.

Under vårterminen har vi en Vårsoare för elever och föräldrar, en härlig utställning med elevarbeten och uppträdanden av olika slag.

Dela:
Kategorier: