Till innehåll på sidan

NO

Åk 1-3

NO-undervisningen i åk 1-3 behandlar områden som t ex djur, natur, människan, miljö och deras relationer till varandra.

Vi vill väcka elevernas nyfikenhet genom enkla experiment. Då får eleverna träna på att använda ett vetenskapligt arbetssätt genom att ställa en hypotes om vad som ska hända.

Vi gör också studier i vår närmiljö. Då kan eleverna till exempel få leta löv från olika träd och uppleva årstidernas skiftningar. De får också en praktisk upplevelse av olika begrepp inom fysik som friktion och tyngdkraft.

Både i SO och NO arbetar vi tematiskt vilket innebär att vi väver in flera ämnen i det aktuella temat. Arbetar vi till exempel med djur, kan vi skriva och läsa fakta om djur i svenska, sjunga sånger om djur i musik och lära oss vad djur heter på engelska.

 

Åk 4-6

Naturvetenskap har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. I åk 4-6 arbetar vi mot detta genom tematisk undervisning i biologi, fysik, kemi och teknik genom varierande arbetssätt som utgår från elevernas förutsättningar.

Vi tar reda på fakta och diskuterar naturvetenskapliga och tekniska fenomen och begrepp genom att laborera, göra fältstudier, museibesök samt tränar på att söka information med ett naturligt inslag av källkritik.

Vi tittar även på hur naturvetenskap och teknik har utvecklats genom historien. 

Dela:
Kategorier: