Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan kl. 07.30.

 

       
Kämparna (Åk F och 2) 08-508 21 782    
Torpet (Åk F och 2) 08-508 21 783    
Kedjan (Åk F och 3) 08-508 21 780    
Juvelen (Åk F och 3) 08-508 21 778    
1A Maria Hägglund 08-508 21 181    
1B Anneli Hessling 08-508 21 181    
4A Anna Windirsch 076-129 43 22    
4B Josefin Larsson 076-825 29 44    
5A Jenny Svanbäck 076-825 37 09    
5B  Sara Nilsson 076-825 29 41    
6 Jörgen Larsson 076-825 29 59    

 

       
SMS:a till 073-0121740. Denna tjänst förutsätter att ditt mobilnummer är registrerat som kontaktuppgift i Stockholm Skolwebb. Kämpetorpsskolan har öppnat för vårdnadshavare så föräldrarna kan själva lägga in sina mobilnummer under "Min profil". Skolan hjälper till om du får problem med att logga in på Skolwebben. Ladda ner manualen för SMS-tjänsten.        
         
       
Anmäl frånvaro via appen. Även denna tjänst förutsätter att ditt mobilnummer är registrerat som kontaktuppgift i Stockholm Skolwebb. Du kan göra det själv eftersom vi har kopplat vårdnadshavarna till Skolwebben. Skolan hjälper till om du får problem med att logga in på Skolwebben. Ladda ner manualen för SMS-tjänsten och appen.         
         
       
Anmäl frånvaro via Skolwebben. Eftersom Kämpetorpsskolan har öppnat för vårdnadshavare i Skolwebben kan föräldrarna logga in på Skolwebben och registrera frånvaro för sina barn. Ladda ner manualen för frånvaroanmälan via Skolwebben.        
             
Dela:
Kategorier: