Information från Exploateringskontoret gällande byggnation kring Solbergaskolan

Exploateringskontoret ger här en snabb uppdatering av läget och detta är ett led mot bättre informationsflöde till oss på skolan och er vårdnadshavare.

 

Exploateringskontoret: Arbetsgatan är tagen i bruk och grindar sitter uppe. Gångvägen ner till bollplanen kan tas i bruk så snart en säker angöring från skolgården har kunnat tas fram. Förhoppningsvis inom 2-3 veckor.

Nya bollplanen (Fastighetskontoret): De sista markarbetena håller på att färdigställas.

Orangeriet (Wallenstam/Tornstaden): Sprängningarna ska enligt uppgift vara klara nu. De har gjutit klart källarväggarna och kommer börja resa stomelement för de två husen längst bort från skolan nästa vecka.

Grönskan (Wallenstam/Mecon): Stommar för två av husen är resta och grundläggning för de två husen närmast Folkparksvägen pågår.

Stockholmshem: Jobbar med grundläggning av husen.

Utbildningsförvaltningen/SISAB förvaltning: Inga arbeten ska enligt uppgift pågå på skolgården längre.

Nya förskolan (SISAB): Planerar i dagsläget att komma igång med arbeten Q3-2017

 

Gällande gångvägen så har vi slutbesiktning imorgon (6 okt) och vi  hoppas den blir godkänd sådan så att vi kan börja öppna upp en bättre väg. Vi jobbar på att få till en konstruktion över berget så att vi kan få en säker passage till skolgården. Just nu har jag ingen tid för när det arbetet kan vara klart då det är svårt att få tag på någon som kan utföra arbetet.

Inom ca tre veckor så kommer Exploateringskontoret att ha den entreprenad som ligger närmast skolan och vi räknar med att kunna ställa upp en bullerskärm mot skolgården. Något som Wallenstam skulle gjort under sin entreprenad men inte gjorts av olika tekniska och administrativa skäl.

Dela:
Kategorier: