Söka skola 2017 i e-tjänst (15 januari - 15 februari 2017)

Förskoleklass

Du som är vårdnadshavare till ett barn som fyller sex år under året 2017, kan söka till förskoleklass för ditt barn under tidsperioden 15 januari – 15 februari.

I Stockholm finns det både kommunala och fristående skolor och du söker själv den skola som du önskar för ditt barn. Varje skola försöker sedan tillgodose ditt förstahandsval.

De kommunala skolorna baserar inte sin antagning på kötid. Det kan däremot vissa fristående skolor göra.

Du ansöker om skolplacering till förskoleklass via e-tjänst eller blankett under perioden 15 januari till 15 februari.

De fristående skolor som inte är med i e-tjänsten kontaktar du på egen hand.

http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Soka-skola/Soka-forskoleklass-elle...

 

 

Årskurs 1-9

Du söker årskurserna 1–9 via e-tjänst under perioden 15 januari – 15 februari.

I Stockholm finns det både kommunala och fristående skolor och du söker själv den skola som du önskar för ditt barn. Varje skola försöker sedan tillgodose ditt förstahandsval.

De kommunala skolorna baserar inte sin antagning på kötid. Det kan däremot vissa fristående skolor göra.

Du ansöker om skolplacering till förskoleklass via e-tjänst eller blankett under perioden 15 januari till 15 februari. De fristående skolor som inte är med i e-tjänsten kontaktar du på egen hand.

http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Soka-skola/Soka-skola-arskurs-1-9-/

Dela: