Info hem 170125

Information från rektor och SISAB gällande konsekvenser för Kämpetorpsskolan då Förskolan Solkatten ej evakuerats från byggarbetsplats.

Information gäller risken för försening då förskolan Solkatten inte har kunnat flyttas från skolans byggarbetsplats. Förseningen på 6-12 månader är beräknad på att förskolan inte flyttas förrän i maj. OM förskolan flyttas tidigare så justeras tidsplanen till skolans fördel och risken för försening minskar.

Kontaktinformation till Stadsbyggnadskontoret bifogas i informationen och vi bifogar här även en länk till ärendet som är offentliga handling:

http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Arenden/Aktuellt-arende/?JournalNumber=2016-09594&DataSource=1&SortBy=&SortDirection=1

Dela: