Antagningsbesked gällande förskoleklass

Antagningen till förskoleklass är nu avslutad. Föräldrarna kan gå in i e-tjänsten och se på vilken skola barnen är placerade. Det skriftliga antagningsbeskedet, som skickas ut centralt, är försenat och ska vara alla vårdnadshavare tillhanda senast 24/3. Observera att ni på detta besked ska tacka ja eller nej till plats och skicka svar till direkt till skolan

Om ni inte fått ett skriftligt antagningsbesked från Stockholms stad, vänligen kontakta vår kanslist Monica Hansson tel: 08 508 21 767.

Dela: