Information om arbeten som SISAB kommer att göra på Kämpetorp/Solberga under sommar och ht 17

Vi kommer att få en fortsatt upprustning under sommaren. Det blir en ”Multiarena” för basket/volleyboll/fotboll med mjukare underlag där basketkorgarna är nu. Pergola och mur kommer att ersättas med en utomhusscen där pergolan nu står. 

Ytterligare 5 områden på skolgården kommer att täckas med konstgräs. Klätterställningen kommer att målas och cykelställ kommer att bytas ut. Tidsplan: Klart till skolstart ht-17 med reservation för Multiarenan då det kan dra ut på leverans.
Renovering och utökning av toaletter kommer förhoppningsvis att komma igång senare i sommar men det kommer att pågå arbete under pågående verksamhet. Här har vi lyft vikten av information till både skolan och vårdnadshavare samt att vi bett dem starta där de yngre åldrarna håller till på både Kämpetorp och Solberga. Detta innebär at skolan är fri att förlägga Sommarfritids i de lokaler som de själva passar bäst. SISAB anpassar sig. Bygglov är också klart för utrymningstrappa i träslöjden. Arbetet påbörjas inom kort.

Bilderna ovanför är på de 2 offerter på Multiarena som SISAB tar ställning till.

Dela:
Kategorier: