Rutiner för specialkost

Ansökan om specialkost ska alltid fyllas i och lämnas till köket innan eleven får specialkost. Detta för att säkerställa att eleverna får korrekt kost.
 

Födoämnesallergi
Alltid läkarintyg, även vid prövotid. Prövotiden ska vara specificerad på läkarintyget.
Efter prövotiden är över så ska det finnas ett nytt läkarintyg eller så avslutas kosten.
Nytt läkarintyg ska lämnas av vårdnadshavare vid varje läsårsstart.
 

Icke-allergisk födoämnesöverkänslighet
Alltid läkarintyg, även vid prövotid. Prövotiden ska vara specificerad på läkarintyget.
Efter prövotiden är över så ska det finnas ett nytt läkarintyg eller så avslutas kosten.
Nytt läkarintyg ska lämnas av vårdnadshavare vid varje läsårsstart.

Personalen ska ansvara för att läsa ingredienstavlan varje dag
Pedagoger som följer med eleverna i matsalen ska säkerställa att eleverna får rätt kost.
 

”Diffus specialkost” - elev t.ex. vid diagnos.
Elever med behov av ”diffus” specialkost, oklarheter på läkarintyg osv. ska alltid lyftas till skolsköterska och EHT för avstämning innan det beviljas.
 

”Diffus specialkost” - personal
Tillhandahålls ej av skolkök. Måltiderna är varierade och det finns en 12-komponents salladsbuffé.
 

Pedagogisk måltid
Under måltiden arbetar personalen, vilket innebär att de har tillsynsskyldighet. Personalen serveras samma mat som elever. Skatteverkets allmänna råd, SKV A 2004:38, punkten 2.2.4. Undantag från beskattning av kostförmån framgår följande: Fri eller subventionerad måltid för personal vid skola, daghem och fritidshem är skattefri om personalen vid måltiden har tillsynsskyldighet för barn under skolmåltid, eller i samband med s.k. pedagogisk måltid.

Dela:
Kategorier: