Söka skola 2018

Mellan 15 januari och 15 februari  är det dags att söka skola inför nästa läsår.

Du behöver söka skola om du har ett barn som ska börja i förskoleklass eller i årskurs ett och som inte gått i förskoleklass. Även du som har ett barn som går i sin sista årskurs på sin nuvarande skola. Om ditt barn står i kö till en fristående skola som är med i Stockholms stads skolsöksystem behöver du också söka.

Om du inte söker en skola kommer ditt barn placeras i en kommunal skola som har platser över. Andra veckan i januari får du ett brev hem med information.

stockholm.se/sokaskola kan du läsa mer om hur det går till att söka skola i Stockholms stad. 

Du kan även ladda ner ansökningsblanketten i pdf-format.

Obligatorisk förskoleklass höstterminen 2018

Riksdagen beslutade den 15 november 2017 att skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklass obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla måste gå i skolan i minst tio år. Ändringen börjar gälla den 1 januari 2018, men den första årskullen det gäller för är de som börjar höstterminen 2018.

Ladda ner vår broschyr med kontaktuppgifter samt datumen för informationsmöten som arrangeras på skolorna i Älvsjö.

Dela:
Kategorier: