Skolplattformen för vårdnadshavare

Skolplattformen är den samlade ingången till information och kommunikation rörande ditt barns skolgång. Den kommer att ersätta Skolwebben till hösten. Skolplattformen ger möjlighet för ditt barns skola att publicera nyheter om till exempel läxor eller utflykter. Du kan även anmäla ditt barns frånvaro direkt i skolplattformen.
Ladda ner informationsbroschyren om skolplattformen.

Dela: