Information med anledning av coronaviruset

Stockholms stad följer händelseutvecklingen av coronaviruset. I dagsläget finns ingen påverkan på stadens verksamheter. Undervisningen i stadens förskolor och skolor pågår som vanligt. Om ni rest i något av de drabbade länderna och du eller ditt barn har symptom som hosta, andningssvårigheter och feber: ring 1177 för att få vägledning. Folkhälsomyndigheten bedömer inte att det är en effektiv åtgärd att låta friska skolbarn stanna hemma. Utbildningsförvaltningen följer denna bedömning. Om du som är vårdnadshavare vill att ditt barn ska vara hemma från skolan ska du ansöka om ledighet enligt de rutiner som finns på skolan.

 

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för spridning av coronaviruset covid-19 i det svenska samhället som måttlig. Om du som medarbetare, eller en nära anhörig till dig, varit i områden där smitta sprids ska du komma till arbetet så länge du eller din nära anhöriga inte har symptom. Detta gäller alla medarbetare i staden. Det finns i dagsläget inte direktiv om frivillig karantän från Folkhälsomyndigheten eller Smittskyddsläkaren.

Områden som Folkhälsomyndigheten just nu rekommenderar särskild vaksamhet kring är Kina - Hubei eller annan provins tillhörande Kinas fastland där smittspridning pågår, Italien - regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna och Veneto, Iran, Sydkorea.

Vanliga symptom är luftvägssymtom som svårighet att andas, feber och hosta. Känner du av symptom stannar du hemma och ringer sjukvården, 1177, för rådgivning. 

Under perioder då influensavirus och annan smitta sprids är det alltid bra att vara extra noga med hygienen; att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, undvika att röra vid ansiktet eller ögon, hosta och nysa i armvecket och framförallt, stanna hemma om du har symtom.

I dagsläget krävs inga särskilda åtgärder i stadens verksamheter. Stadens förvaltnings- och bolagsledningar planerar för att klara uppdragen i verksamheter som måste fungera utan avbrott, även vid ett förändrat läge.

För den övergripande samordningen av stadens planerings- och förberedelsearbete ansvarar stadsdirektören genom säkerhetsdirektören. Förvaltnings- och bolagschefer får regelbundet information.

Staden hjälper myndigheterna att sprida korrekt information, bland annat på start.stockholm. Där finns även informationen på engelska.

Information om UD:s arbete med anledning av coronaviruset

Myndigheterna om det nya coronaviruset, krisinformation.se

Frågor och svar om coronaviruset, Folkhälsomyndighetens webbplats

Om det nya coronaviruset, Region Stockholms webbplats

Folkhälsomyndigheten; om barn i skola

1177 Stockholm

Smittskyddstockholm

* 2 mars 2020: Folkhälsomyndigheten höjde under måndagen risknivån för spridning av coronaviruset i det svenska samhället från "låg" till "måttlig".

** 4 mars 2020: Folkhälsomyndigheten; aktuellt om Covid-19

Dela:
Kategorier: