Folkhälsomyndigheten höjer risknivån till den högsta – mycket.

10 mars 19.50: Folkhälsomyndigheten bedömer i nuläget att risken för spridning av coronaviruset covid-19 i det svenska samhället är mycket hög. Man har sett tecken på samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen.

Det finns i dagsläget inte direktiv om frivillig karantän från Folkhälsomyndigheten eller Smittskyddsläkaren. Däremot uppmanar Folkhälsomyndigheten alla med symptom på luftvägsinfektion att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning. Vanliga symptom är luftvägssymtom som svårighet att andas, feber och hosta. Känner du av symptom stannar du hemma och ringer sjukvården, 1177, för rådgivning. Staden har även ökat försiktighetsgraden när det gäller utflykter och studiebesök.

Under perioder då influensavirus och annan smitta sprids är det alltid bra att vara extra noga med hygienen; att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, undvika att röra vid ansiktet eller ögon, hosta och nysa i armvecket och framförallt, stanna hemma om du har symtom. Uppdaterad information om områden som Folkhälsomyndigheten just nu rekommenderar särskild vaksamhet kring hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Stockholms stad följer händelseutvecklingen och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt. Skolorna har tydliga rutiner för hur skolorna ska agera om en elev eller en person uppvisar symptom i skolans lokaler.  Liksom vid andra typer av virusutbrott är skolorna noggranna med god handhygien, god städning och att vara uppmärksamma på eventuella symptom. Stadens skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Barn som är friska ska gå till skolan. Med anledning av den förändrade bedömning är det viktigt att alla skolor skärper uppmärksamheten på elever som uppvisar symptom på förkylning eller luftvägsinfektion och att dessa elever sjukanmäls av vårdnadshavare och stannar hemma till de är symptomfria. Uppvisar eleverna dessa symptom i skolan kontaktas vårdnadshavare så att eleven kan hämtas. Detta innebär att vi använder ordinarie förfarande vid sjukdom och sjukanmälan.

För elever med olika typer av medicinska tillstånd är det den patientansvariga läkaren inom regionens hälso-och sjukvård som kan göra den säkraste bedömningen om eleven ska gå i skolan. I avvaktan på besked från den patientansvariga läkaren är skolan frikostig med att hitta lösningar så att dessa elever ska kunna fullfölja sina studier på annat sätt.

Dela:
Kategorier: