Uppdatering om Coronaviruset

Regeringen har under torsdagskvällen den 12 mars meddelat att de under fredagen kommer att besluta om ändrade regelverk som ger skolornas huvudmän, kommunerna, möjligheter att anpassa utbildningen och skolverksamheten utifrån situationer som kan uppkomma med anledning av covid-19. Det betyder inte i nuläget att staden ändrar sin bedömning: Stadens skolor är fortsatt öppna. Är man frisk går man till skolan, är man sjuk ska man stanna hemma. Staden följer noga utvecklingen för att skyndsamt vid behov kunna fatta ett annat beslut.

Regeringen har under torsdagskvällen den 12 mars meddelat att de under fredagen kommer att besluta om ändrade regelverk som ger skolornas huvudmän, kommunerna, möjligheter att anpassa utbildningen och skolverksamheten utifrån situationer som kan uppkomma med anledning av covid-19. Det betyder inte i nuläget att staden ändrar sin bedömning: Stadens skolor är fortsatt öppna. Är man frisk går man till skolan, är man sjuk ska man stanna hemma. Staden följer noga utvecklingen för att skyndsamt vid behov kunna fatta ett annat beslut. 

Vi får många frågor om vilka symtom som gäller för när man får lämna sina barn eller inte i förskolan eller skolan. Inriktningen är att friska barn och elever går till förskola och skola. Enligt Folkhälsomyndigheten är vi i ett skede där alla som uppvisar något symtom på luftvägsinfektion, hosta eller har förhöjd feber stannar hemma tills denne är helt symtomfri och ytterligare två dygn. Stadens förskolor och skolor arbetar för att minska risk för smittspridning och det innebär att förskolan kommer att kontakta vårdnadshavare för hämtning av barn som uppvisar symtom på luftvägsinfektion, även lindriga. Skolor hanterar frågan på motsvarande sätt.

Vi behöver gemensamt ta ansvar för att förhindra spridningen av viruset och just nu är detta, tillsammans med god handhygien, det som myndigheterna ber oss att göra. Vårdnadshavare som känner oro och vill att deras barn ska vara hemma med anledning av coronaviruset, behöver ansöka om ledighet som vanligt, enligt de rutiner som finns på skolan.
Läs om hur och när du bör kontakta vården hos 1177 Vårdguiden. Covid-19 – coronavirus, 1177 Vårdguidens webbplats. Har du frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Dela:
Kategorier: