Till innehåll på sidan

Pålning klar

Nu händer det mycket på bygget!

Renoveringen av befintliga hus pågår och stommen är rest för byggnaden närmast skogen. Pålningen är klar för hus C vid Älvsjövägen. 

Utmaningen med ombyggnationen är att behålla den gamla femtiotalskänslan men samtidigt skapa en ny modern skola. "Vår målsättning är att skapa kvalitativa bra skolor för morgondagens elever, förklarar SISAB som är uppdragsgivare i projektet.

Ritningarna visar en helt ny byggnad skapad för att rymma högstadium och specialsalar för slöjd och bild. En annan nybyggnad, placerad i den lugna norra delen av tomten, kommer att rymma låg- och mellanstadiet. En ny glasad huvudentré ritades in i länken mellan den nya högstadiebyggnaden och den gamla huvudbyggnaden. Skolan planeras få en treparallellig F-6 och femparallellig 7-9 organisation med totalt 1080 elever och beräknas vara färdig till hösten 2019. 

Tiden fram till årsskiftet 2019/20 används för att flytta tillbaka skolans verksamhet från Solbergaskolan till de nya och nygamla lokalerna. Eleverna startar vårterminen 2020 i Kämpetorpsskolans nya lokaler.

För elever som börjar åk 7 hösten 2019 så kommer vi att ordna med plats på Kämpetorpsskolan så att de kan följa med oss ner som första åk 7 på Kämpetorp. Dessa elever blir sedan åk 8 till hösten 2020. Detta under förutsättning att tidsplanen följs.

Ny-, om- och tillbyggnaden av den nya skolan påbörjades i januari 2017. Första spadtaget gjordes 23 mars 2017. Generalentreprenör är Peab och ordervärdet beräknas till 262 miljoner kronor. I senaste numret av ByggFakta omnämns Kämpetorpsskolan som det största projektet under kvartal 1 2017 i Sverige. 

Besök vårt nyhetsarkiv om den nya Kämpetorpsskolan.

Dela: