Arbetslag - fritidshem och klubbverksamhet

Arbetslag för fritidshem och Klubbverksamhet

 

Kämparna Åk 1A
Torpet Åk 1B
Kedjan Åk 2A
Juvelen Åk 2B
Regnbågen Åk 3A, Åk 3B
Arbetslag 4–7 Årskurs 4-7
Klubben Årskurs 4-6

 

Följ länken vid Frånvaroanmälan

Antal: 3