Till innehåll på sidan

Skolpsykolog

.

Skolpsykologen Maria Göransdotter står för elevhälsans psykologiska insats. Uppdraget innebär att tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Detta sker genom tvärprofessionellt samarbete i skolans elevhälsoteam, psykologisk konsultation till skolans övriga personal, utbildning kring psykisk hälsa och ohälsa, psykologiska bedömningar av elever och grupper samt stödjande samtal till vårdnadshavare. 

Kontaktuppgifter:
E-post; maria.goransdotter@edu.stockholm.se
Telefon; 08-508 45 893

Dela:
Kategorier: