Skolpsykolog

Skolpsykologen heter Maria Göransdotter. Hon jobbar som psykolog på Kämpetorpsskolan sedan 2003. Hon har arbetat inom skola och förskola sedan 1999.

På Kämpetorpsskolan arbetar hon med elevhälsoarbete tillsammans med rektor, biträdande rektor, specialpedagog och skolsköterska. Skolpsykologens arbetsuppgifter syftar till att göra alla elever lärande och innebär bl a att ge psykologisk konsultation till pedagoger och råd och stöd till föräldrar. Alla kontakter med henne sker genom att en pedagog ansöker om elevhälsoteamets stöd.

Dela:
Kategorier: