Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskan Sara Hurtig arbetar onsdagar, torsdagar och varannan fredag (ojämn vecka). Öppen mottagning kl. 11.00-11.30. Du som förälder är alltid välkommen att kontakta och rådfråga skolsköterskan gällande av ditt barn.

Skolhälsovården är den medicinska delen i skolans elevvård och är främst förebyggande. Den ska bevara och förbättra elevernas hälsa samt verka för goda levnadsvanor. Vi följer elevens tillväxtkurvor genom hela skoltiden och kompletterar vaccinationerna. Syn, hörsel och rygg kontrolleras också enligt rutinen.

Kontaktuppgifter:
E-post: sara.hurtig@edu.stockholm.se 
Telefon: 076-12 21 773

Skolläkare Gun-Marie Fallström kommer till skolan 1 gång/månad. Kontakta alltid skolsköterskan om du vill komma i kontakt med henne.

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: