Till innehåll på sidan

Skolsköterska och skolläkare

.

Våra två skolsköterskor heter Sara Hurtig arbetar varje onsdag, torsdag och varannan fredag (jämn vecka) och Emilia Kärvinge arbetar varje tisdag, onsdag och varannan måndag (ojämn vecka).

Öppen mottagning kl. 09.00-10.00. Du som förälder är alltid välkommen att kontakta och rådfråga skolsköterskan gällande av ditt barn.

Skolhälsovården är den medicinska delen i skolans elevvård och är främst förebyggande. Den ska bevara och förbättra elevernas hälsa samt verka för goda levnadsvanor. Vi följer elevens tillväxtkurvor genom hela skoltiden och kompletterar vaccinationerna. Syn, hörsel och rygg kontrolleras också enligt rutinen.

Kontaktuppgifter:
E-post: sara.hurtig@edu.stockholm.se 
Telefon: 076-12 21 773

E-post: emilia.karvinge@edu.stockholm.se
Telefon: 076-12 92 023

Skolläkare Gun-Marie Fallström kommer till skolan 1 gång/månad. Kontakta alltid skolsköterskan om du vill komma i kontakt med henne.

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: