SL-kort ht2017

Angående SL- kort för våra elever VT 2018
De elever som haft SL kort under höstterminen kommer automatiskt att få ett nytt inför vårterminen. Ingen ansökan behöver göras. De som inte haft men som önskar terminskort måste komma in med en ansökan senast 171130.
För våra förskoleklasselever gäller att de som fyller 7 år under vårterminen är berättigade att ansöka. De som fyller år efter 180608 åker gratis med annan betalande hela terminen. De beställda terminskorten kommer att delas ut senast vid julavslutningen. Korten är giltiga från den 2jan- 16 juni. Registrera gärna kortet på SL:s hemsida. Vid frågor kontakta Monica Hansson tel: 08 - 508 21 767
Ladda ner ansökningsblanketten.

Dela:
Kategorier: