Till innehåll på sidan

SO

Åk1-3

I SO arbetar vi med arbetsområden som till exempel trafik, religion och forntiden.

Vi arbetar med Kämpetorpsskolans ”Värdehjul”. Det är en del av skolans likabehandlingsarbete. Då tränar vi på hur man ska vara mot varandra, att respektera olikheter samt att alla är lika mycket värda.

I SO ingår även att eleverna ska veta hur möten organiseras. Vi har klassråd och elevråd redan från åk 1. Eleverna tränar på att rösta demokratiskt samt får prova på att vara sekreterare och ordförande.

Både i SO och NO arbetar vi tematiskt vilket innebär att vi väver in flera ämnen i det aktuella temat. Arbetar vi till exempel med djur, kan vi skriva och läsa fakta om djur i svenska, sjunga sånger om djur i musik och lära oss vad djur heter på engelska.

 

Åk 4-6

I de samhällsorienterande ämnena vill vi väcka intresse genom diskussion, grupparbeten, filmer och museibesök. SO ska vara kreativt och vi vill att eleverna ska känna att ämnena griper tag och känns igen även utanför skolan.

När vi läser geografi handlar det t ex om hur vårt jordklot är uppbyggt och kartkunskap om Sverige och Europa. Miljö och hållbarhetsfrågor hör också till geografin.

I ämnet historia lär vi oss om forntiden med start i vikingatiden ända fram till 1900-talet – vilka likheter och skillnader kan vi se jämfört med idag?

Olika religioner och andra livsåskådningar lär vi oss om i religionskunskapen, men ämnet innehåller även frågor om vår identitet och livsfrågor, t ex vad händer efter döden?

Samhällskunskap handlar bland annat om familjen, könsroller, ekonomi och politiska val och partier. Dessutom handlar ämnet om information och kommunikation och vikten av att vara källkritisk.

Dela:
Kategorier: