Till innehåll på sidan

Svenska

Åk 1-3

I åk 1-3 börjar vi med att gå igenom alla bokstäverna i alfabetet. Vi tränar på hur de låter och hur de skrivs. Vi undervisar om olika strategier för läsning och läsförståelse. Här använder vi oss av bland annat materialen En läsande klass och Djurlunda skola. Vi besöker skolans välsorterade bibliotek kontinuerligt. Läsningen genomsyrar skoldagen; på lågstadiet läser vi varje dag, dels elevernas egen läsning, dels lyssnar de till lärarens högläsning. Vi arbetar också kontinuerligt med stavelser, som ett led i läs- och skrivinlärningen.

Eleverna läser, skriver och bearbetar olika former av texter. Det kan vara sagor, dagbok, faktatexter eller  instruktioner.

 

Åk 4-6

I åk 4-6 arbetar vi med lässtrategier, och lär oss att skriva olika typer av texter; berättande, beskrivande eller instruerande texter är några exempel. Läsning och skönlitteratur genomsyrar skoldagen. Ofta arbetar vi med ”läslogg” eller bokrecensioner, bearbetar texter på olika sätt och lär oss att läsa ”mellan raderna”.

Vi tränar handstilen men skriver även på  dator/iPad.

Hur språket är uppbyggt med meningsbyggnad och ordklasser ingår i undervisningen, precis som muntliga presentationer. I åk 5 arbetar vi med projektet ”Tala som Ted” som resulterar i ett fantastiskt tal inför publik. Språkliga strategier, t. ex. att göra tankekartor är en annan del vi undervisar om, även att anpassa texter till olika mottagare. Det kan handla om skillnaden mellan att skriva en faktatext eller ett SMS.

En viktig del är att lära sig söka information och vara källkritisk.

Eleverna får även bekanta sig med de nordiska grannspråken och våra minoritetsspråk.

Dela:
Kategorier: