Till innehåll på sidan

inflytande

Antal: 2

  • Matråd

    Kämpetorpsskolans matråd har möte två till tre gånger per termin. Deltagare är utnämnda representanter  från alla klasser och avdelningar, samt kökspersonal och en personalrepresentant.

  • Elevråd

    Varje vecka har klasserna klassråd. Med stöd av lärare och/eller fritidspersonal diskuteras för eleverna angelägna frågor. Vid frågeställningar som gäller hela skolan förs frågan vidare till elevrådet.