Till innehåll på sidan

kalendarium

Antal: 1

  • Terminer och lov

    Läsåret är uppdelat i terminer och lov. Fristående och kommunala skolor kan ha olika datum för loven och terminernas första och sista dag. Alla kommunala grundskolor har samma datum för de olika loven.