Skolfakta

Antal: 46

 • Moderna språk

  Inför åk 6 gör eleverna språkval (s.k. moderna språk), alltså väljer ytterligare ett språk att fördjupa sig i. Skollagen säger att eleverna ska kunna välja att läsa språk i grundskolan.

 • Åk 7

  Sidan är under uppbyggnad.

 • GDPR

  GDPR - Behandlig av  personuppgifter

 • Färgsättning

  V8 presenterades färgsättningen för den nya Kämpetorpsskolan. Vackra, glada färger kommer att användas på golven i de nya byggnaderna. Väggarna blir sobert vita,  dörrar och vissa detaljer målas med färg.

 • IT-avdelning

  IT-avdelningen på Kämpetorpsskolan är en lokal funktion som beställer IT-tjänster, IT-utrustning samt telefoni till skolan.

 • Tack för dina synpunkter

  Tack för dina synpunkter. Det har blivit ett ärende hos oss och ska användas för att utveckla verksamheten.

  Vi återkommer med svar om åtgärder inom kort.

  Vänligen, rektor

 • Förskoleklassen

  Det viktigaste när ditt barn kommer ny till skolan är att lägga grunden för en trygg skolgång. Året i förskoleklassen ger barnen möjlighet att i små grupper lära känna skolmiljön med många nya rutiner.

 • Åk 4-7

  I åk 4-7 möter du engagerade och kompetenta lärare och pedagoger. Vi har strukturerade lektioner med varierat innehåll och vill att eleverna ska kunna utvecklas så långt det är möjligt! Vi har höga förväntningar på eleverna – alla kan lyckas!

 • Åk 1-3

  Vi älskar nyfikna barn! Det finns ingen bättre grund för kunskap och inlärning än just nyfikenhet. Vi möter därför våra elever med glädje och engagemang.

 • Slöjd

  Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig.  Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i ol

 • Bild

  Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser.

 • NO

  Åk 1-3

  NO-undervisningen i åk 1-3 behandlar områden som t ex djur, natur, människan, miljö och deras relationer till varandra.

 • SO

  Åk1-3

  I SO arbetar vi med arbetsområden som till exempel trafik, religion och forntiden.

 • Matematik

  Åk 1-3

  Grunden i matematikundervisningen i åk 1-3 är att eleverna ska få en god taluppfattning för att kunna tillgodogöra sig den kommande undervisningen. Andra arbetsområden är till exempel geometri, statistik och tid.

 • Yukka Haws

  Idag gick alla Kämpetorpselever på mellanstadiet ut på uppdrag att hitta Guld-Buddhan. Någon har stulit Sommarlovets Beskyddare och sommarlovet kan också försvinna om den inte kan hittas!

 • Åk 6

  I åk 6 fortsätter eleverna att stärka förmågorna i de olika ämnena. Nu kommer också ett tydligare fokus på de nationella proven i Sv, Eng och Ma, som i huvudsak ligger på VT. De muntliga delarna gör eleverna på HT.

 • Åk 5

  I åk 5 arbetar vi mycket med att diskutera och resonera i de olika ämnena. I svenskan arbetar vi med litteratur på flera olika sätt, t ex  genom att läsa en bok gemensamt och fördjupa oss i texten.

 • Åk 4B

  Det är viktigt att alla känner sig trygga så att alla har chans att utvecklas så mycket som möjligt. Vi jobbar ständigt med förhållningssätt och arbetsro i klassrummet. Det är väldigt viktigt att alla elever blir sedda och hörda i klassen.

 • Åk 4A

  I 4A arbetar vi mycket med att resonera i både svenska och i SO.

 • Första spadtag

  På torsdag den 23 mars togs det första spadtaget av skolborgarrådet Olle Burell (S). Barnen som ska gå i den färdiga skolan var också med och hjälpte till med spadtag och sång. 

 • Klasser/Avdelningar

   

  FÖRSKOLEKLASSEN

  Förskolaklassen har ca. 25 elever i varje klass. I förskoleklassen arbetar vi enligt förskolemetodik/ pedagogik, där lusten att upptäcka och nyfikenhet är viktigt. 
   

 • Ledighetsansökan

  Policy kring Elevers ledigheter
  Enligt 7 kap. 2§ skollagen har elever från årskurs 1 till och med årskurs 9 skolplikt.
  Det innebär närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Detta medför återhållsamhet

 • Terminer och lov

  Höstterminen 2019
  Läsåret börjar: 19 augusti
  Höstlov: 28 oktober–1 november
  Terminens sista dag: 18 december
  FTH stängd då all personal packar: 19 december

 • Matsedel

  I skolrestaurangen jobbar Olga och Artur tillsammans med Solbergaskolans personal med att servera lunch och mellanmål till våra elever.

 • Fritidsklubb

  "Klubben" är Kämpetorpsskolans mellanstadieverksamhet för elever i åk 4-6. Klubbverksamheten har vi tillsammans med Solbergaskolans mellanstadium och lokalerna finns i ljushallen. På Klubben jobbar, Dragan, Oscar, Jasim och Petra.

 • Information, dokument och annat nyttigt

  Här hittar du information om matsedel, terminsinformation, elevinflytande (elevråd, matråd) med mera. Här finns också information till föräldrar. Följ länkarna till höger för att komma till olika avdelningar.
   

  Kategorier: