Till innehåll på sidan

Trygghetsarbete

På vår skola ska ingen elev riskera att bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling.

Vår vision

  • Alla elever ska känna att de blir respekterade.
  • Alla elever ska veta att det finns vuxna omkring dem som de kan vända sig till om de själva eller någon kamrat behöver hjälp.
  • Alla vuxna ska agera i enlighet med innehållet och innebörden i Kämpetorpsskolans plan mot kränkande behandling.

 

 

Dela: