Trygghetsarbete

Vår vision

På vår skola ska ingen elev riskera att bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande
behandling.

  • Alla elever ska känna att de blir respekterade.
  • Alla elever ska veta att det finns vuxna omkring dem som de kan vända sig till om de själva eller någon kamrat behöver hjälp.
  • Alla vuxna ska agera i enlighet med innehållet och innebörden i Kämpetorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

 

Plan mot diskriminering och likabehandling 2017

Dela: