Trygghetsarbete

På vår skola ska ingen elev riskera att bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling.

Vår vision

  • Alla elever ska känna att de blir respekterade.
  • Alla elever ska veta att det finns vuxna omkring dem som de kan vända sig till om de själva eller någon kamrat behöver hjälp.
  • Alla vuxna ska agera i enlighet med innehållet och innebörden i Kämpetorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

 

Plan mot diskriminering och likabehandling: En ny version är under bearbetning.

Dela: