Till innehåll på sidan

Trygghetsteamet

Förebyggande arbete mot diskriminering.

Likabehandlingsteamet (LBT) består av lärare, fritidspersonal och biträdande rektor.

LBT har möte var tredje vecka. På dessa möten görs nulägesanalyser av stämningen på skolan, man går igenom och följer upp eventuella fall och planerar skolans förebyggande arbete.

Det finns även möjlighet att söka handledning av de i LBT för övriga pedagoger.

Tre gånger per termin träffas LBT och EHT (Elevhälsoteamet) för att få en helhetsbild av elevhälsan på skolan.

 

Plan mot diskriminering och likabehandling

Dela: