Start

Kämpetorpsskolan är en skola med plats för arbete, lek och gemenskap. Vi har ca 350 elever från förskoleklass till årskurs 6.

Vi värnar ditt barns trygghet och trivsel både under skol- och fritidstid, därför erbjuds alla barn fritidsverksamhet inom skolans lokaler. Vi vill att ditt barn ska få utveckla sina förmågor och sin självkänsla med lust, glädje, respekt och ansvar. 

Nyheter

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan kl. 07.30.

Årskurs F-3 anmäler frånvaro till respektive avdelning.

Årskurs 4-6 anmäler frånvaro till respektive klasslärare.

Kämpetorpsskolan - Senaste nytt!

Nu är vi på plats...

... i våra nya lokaler på Solbergaskolan!

Vår nya adress är:

Kämpetorpsskolan c/o Solbergaskolan, Lerkrogsvägen 28 126 79 Hägersten.

Alla telefonnummer kvarstår som förut.

 

Varmt välkomna tillbaka till läsåret 2015/2016!

Skolstart är kl.9.00 och sker i klassrummen.

 

Information om Fritidsklubben

Fritidsklubbens verksamhet finns nu från höstterminen i Solbergaskolans ljushall med angränsande lokaler.

 

Nu kan ni ansöka om skolkort för ht 2015

Ni som ansökt om SL skolkort i juni kommer att få era kort i och med skolstart. Har ni glömt detta och behöver skolkort kommer en komplettering av beställning att göras 21/8.  Dessa kort kommer att levereras inom en till två veckor. Anmäles till Monica Hansson, kansliet. För all information, klicka på skolkort

 

Datum för höstens Föräldramöten

8/9 kl. 18.00 för åk F-3

10/9 kl. 18.00 för åk 4-6

Kallelse kommer senare via klasslärare/mentorer.

 

Matsedel via app

Nu har vi en App  som man kan ta hem gratis på smarta telefonen med matsedel för 4 veckor åt gången. Appen heter "Skolmaten" och har en kniv & gaffel korsade. Där går ni in och väljer Stockholm kommun, sedan väljer ni stockholm stad och sedan skola så hittar ni Solbergaskolan.

 

Frågor och svar gällande Kämpetorpsskolans evakuering till Solbergaskolan samt utbyggnation

Finns att läsa under Nyheter. Aktuella dokumenten finns sedan till höger under rubríken "Relaterade dokument".

Följ oss på Twitter

  • Kämpetorpsskolan twittrar

    Kämpetorpsskolan finns på Twitter. Här dyker små tweets upp från verksamheten och saker som berör skolan i stort.