Start

Kämpetorpsskolan är en skola med plats för arbete, lek och gemenskap. Vi har ca 300 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi värnar ditt barns trygghet och trivsel både under skol- och fritidstid, därför erbjuds alla barn fritidsverksamhet inom skolans lokaler. Vi vill att ditt barn ska få utveckla sina förmågor och sin självkänsla med lust, glädje, respekt och ansvar. 

Skolstart 2018
10/1 är planeringsdag för all personal och skolan är stängd. Eleverna börjar 11/1. Läs mer om viktiga datum på "Terminer och lov".


Titta på presentationen från det senaste föräldramötet. Här berättar vi om den nya Kämpetorpsskolan.

Nyheter

Kalender

  • Heldag Nätverksdag
  • 12:45-13:45 Elevråd 18:00-19:30 Föräldraråd
  • Heldag Julmys Kämparna
  • Heldag Julshow Juvelen

Angående SL- kort för våra elever VT 2018
De elever som haft SL kort under höstterminen kommer automatiskt att få ett nytt inför vårterminen. Ingen ansökan behöver göras. De som inte haft men som önskar terminskort måste komma in med en ansökan senast 171130.
För våra förskoleklasselever gäller att de som fyller 7 år under vårterminen är berättigade att ansöka. De som fyller år efter 180608 åker gratis med annan betalande hela terminen. De beställda terminskorten kommer att delas ut senast vid julavslutningen. Korten är giltiga från den 2jan- 16 juni. Registrera gärna kortet på SL:s hemsida. Vid frågor kontakta Monica Hansson tel: 08 - 508 21 767
Ladda ner ansökningsblanketten.

 

Welib: Här kan du göra sökningar själv i skolbiblioteksdatabasen! Läs mer.

Frånvaroanmälan

Som vårdnadshavare i Stockholms stad kan du anmäla ditt barns frånvaro på följande sätt.

1. Telefonsamtal
2. SMS till 073-0121740.
3. Appen "Anmäl frånvaro" (Finns för iPhone, Android och Windows.)
4. Skolwebben
Läs mer.

Nu har vi en App  som man kan ta hem gratis på smarta telefonen med matsedel för 4 veckor åt gången. Appen heter "Skolmaten" och har en kniv & gaffel korsade. Där går ni in och väljer Stockholm kommun, sedan väljer ni stockholm stad och sedan skola så hittar ni Solbergaskolan.

Följ oss på Twitter

  • Kämpetorpsskolan twittrar

    Kämpetorpsskolan finns på Twitter. Här dyker små tweets upp från verksamheten och saker som berör skolan i stort.

Djupt och lerigt men pålning avklarad för
C-huset. Här börjar en helt ny byggnad skapad för att rymma högstadium och specialsalar för slöjd och bild! Läs mer om det största byggprojektet under kvartal 1 2017 i Sverige. 

Renoveringen av Kämpetorpsskolan fortsätter med full fart och det händer mycket på en gång. Betongkropp lågstadie står nu färdig, pålning förbereds för högstadiebyggnad och förskolan Solkatten är flyttad till sin nya plats. Nu ska det göras förberedelse för allt inköp som ska köpas in, såsom möbler, skåp, no-material osv. 

23 mars togs det första spadtag för det nya Kämpetorpsskolan. Skolan ska vara klar för inflyttning vårterminen 2020. Läs mer.

Den nya Kämpetorpsskolan

Här hittar du vårt nyhetsarkiv om den Nya Kämpetorpsskolan.

Under utbyggnationen av vår skola delar vi lokaler med
Solbergaskolan i Hägersten.
Vår nuvarande adress är:
Kämpetorpsskolan c/o Solbergaskolan, Lerkrogsvägen 28 126 79 Hägersten.

Buss 161x

Avgår från Älvsjö station 7.25 och 7.41 (från 161211)

Skolkort för elever

Terminskorten för HT gäller från den 16 augusti  -22 december 2017