Start

Kämpetorpsskolan är en skola med plats för arbete, lek och gemenskap. Vi har ca 350 elever från förskoleklass till årskurs 6.

Vi värnar ditt barns trygghet och trivsel både under skol- och fritidstid, därför erbjuds alla barn fritidsverksamhet inom skolans lokaler. Vi vill att ditt barn ska få utveckla sina förmågor och sin självkänsla med lust, glädje, respekt och ansvar. 

Nyheter

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan kl. 07.30.

Årskurs F-3 anmäler frånvaro till respektive avdelning.

Årskurs 4-6 anmäler frånvaro till respektive klasslärare.

Kämpetorpsskolan - Senaste nytt!

Beslut om busstrafik

Vi ka nu lämna glädjande besked att Keolis och Trafikförvaltningen beslutat om utökad busstrafik samt omdragning av busshållplats. Lösning är två nya avgångar på linje 161 med en ledbuss. De kommer att avgå ca 07:20 och ca 07:42 från Älvsjö station till ny hållplats vid Solbergaskolan (Lerkrogsvägen). Mer finns att läsa i Info till hem 141126

Föräldrarådsprotokoll 13/11

Nytt protokoll finns nu i högra kolumnen under Om skolan > Föräldraråd eller klicka här

Frågor och svar gällande Kämpetorpsskolans evakuering till Solbergaskolan samt utbyggnation

Finns att läsa under Nyheter. Aktuella dokumenten finns sedan till höger under rubríken "Relaterade dokument".

Följ oss på Twitter

  • Kämpetorpsskolan twittrar

    Kämpetorpsskolan finns på Twitter. Här dyker små tweets upp från verksamheten och saker som berör skolan i stort.