Start

Kämpetorpsskolan är en skola med plats för arbete, lek och gemenskap. Vi har ca 350 elever från förskoleklass till årskurs 6.

Vi värnar ditt barns trygghet och trivsel både under skol- och fritidstid, därför erbjuds alla barn fritidsverksamhet inom skolans lokaler. Vi vill att ditt barn ska få utveckla sina förmågor och sin självkänsla med lust, glädje, respekt och ansvar. 

Nyheter

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan kl. 07.30.

Årskurs F-2 anmäler frånvaro till respektive avdelning.

Årskurs 3-6 anmäler frånvaro till respekitive klasslärare.

Kämpetorpsskolan - Senaste nytt!

Morgonomsorg åk F-3 på måndagar

Måndagen den 1/9 startar vi med arbetslagsmöte för all personal på måndagmornar mellan 8.00-9.00. Morgonomsorg, för de som meddelat behov, finns på:

Torpet: Här lämnas elever som går på Torpet & Kämparna

Kedjan: Här lämnas elever som går på Kedjan & Juvelen

Regnbågen: Här lämnas elever som går på Regnbågen

Mer information har skickats i hembrev.

 

Frågor och svar gällande Kämpetorpsskolans evakuering till Solbergaskolan samt utbyggnation

Nu har vi lagt ut ytterligare information gällande evakuering och utbyggnation. Finns att läsa under nyheter. När ni klickat på nyheter så ligger dokumenten till höger under rubríken "Relaterade dokument".

 

Matematiklyft på Kämpetorpsskolan!

Under läsåret 2014/2015 fortsätter vi med Matematiklyftet på Kämpetorpsskolan i årskurserna 1-6. Matematiklyftet genomförs i Skolverkets regi och är den hittills största nationella satsningen på en förbättrad matematikundervisning. Satsningen fokuserar på undervisningens betydelse och på lärares ämnesdidaktiska kunskaper. Målsättningen är förbättra undervisningen i ämnet genom att utveckla det kollegiala lärandet.

Följ oss på Twitter

  • Kämpetorpsskolan twittrar

    Kämpetorpsskolan finns på Twitter. Här dyker små tweets upp från verksamheten och saker som berör skolan i stort.